ข่าวและประกาศ

เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกัน 1 มีนาคม 2560


การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15


จัดโดย
  • ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
  • ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น