การสำรองห้องพัก

โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

โดยติดต่อได้ที่

ฝ่ายสำรองห้องพักของโรงแรมฯ โทรศัพท์ 0-4320-9888 โทรสาร 0-4320-9889 เว็บไซต์ : avanihotels.com

ห้องพักเดี่ยว 1,450 บาท (ต่อคืน)

ห้องพักคู่ 1,600 บาท (ต่อคืน)

แผนที่โรงแรม