กำหนดการ

กำหนดการสำคัญ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • 1 มีนาคม 2560

  เปิดลงทะเบียนออนไลน์
 • 15 พฤษภาคม 2560

  หมดเขตรับบทคัดย่อ
 • 22 พฤษภาคม 2560

  แจ้งผลการตอบรับเสนอผลงาน
 • 31 พฤษภาคม 2560

  หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้า
 • 1 กรกฎาคม 2560

  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน
 • 13 กรกฎาคม 2560

  ส่งเรื่องเต็ม
 • 13-14 กรกฎาคม 2560

  งานประชุม